IMG
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování ...

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Družina, Výdejna stravy

Organizační struktura (odkaz na stránku zaměstnanců)

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace
  Porubská 66
  747 94, Děhylov

  Adresa odloučeného pracoviště: Osvobození 50, 747 94 Dobroslavice

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace
  Porubská 66
  747 94, Děhylov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 16:00 hod (po předchozí domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  595 057 037 (školní budova Děhylov)
  595 050 024 (školní budova Dobroslavice)
  595 041 044 (školní jídelna ZŠ Hornická)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsdehylov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace
  Porubská 66
  747 94, Děhylov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zs.dehylov@centrum.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7i2mha8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 81754281/0300 ZŠ

Hornická - jídelna 35-1850404399/0800

6. IČO

70994544

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs.dehylov@centrum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7i2mha8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace, Porubská 66, 747 94, Děhylov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.