IMG
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání

Plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy.

Nabízíme individuální vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

K zařazení do režimu individuálního vzdělání je potřeba vyplnit  Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit  Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče, zákonného zástupce...). Souhlas vydává ředitelka školy.

Důvody pro individuální vzdělání

Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitelka školy. Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s reálným praktickým životem, nutnost speciálního přístupu vzhledem k osobnostnímu nastavení, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání, touha předávat dceři/synovi rodinné hodnoty, pobyt v zahraničí, nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště, apod.

Přezkoušení, kontakt se školou

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.  

Základním cílem při "přezkoušení" je ověřit, zda

  • Žák v příslušném období byl vzděláván
  • Došlo k rozvoji dovedností a vědomostí
  • Dosáhl odpovídajících výsledků
  • Probíraná látka odpovídá osnovám vybraného vzdělávacího programu
  • Zákonným zástupcem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností
  • Doložení portfolia žáka na základě domluvy mezi zákonným zástupcem a školou